Tjenester

NEDENFOR FINNER DU EN OVERSIKT OVER HVILKE TJENESTER VI KAN TILBY:

Vi påtar oss alt av takseringsoppdrag innenfor skadetaksering, reklamasjon, boligtilstandsrapporter, verdi- og lånetakst m.m.


Vi er medlem i Byggmestrenes Takseringsforbund (BMTF).


Energirådgivning

Taksering

Eier du en eldre bolig og tenker på å oppgradere boligen for å bedre energibruken, kan du få støtte på inntil 150.000 fra Enova til dette. Støtten betinger at du får utført dokumentasjon på boligens energitilstand før og etter oppgraderingen. Du kan også få støtte på inntil 5.000 fra Enova ved å benytte en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene.


Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Vi er godkjent energirådgiver etter Enovas kriterier, og kan kartlegge tilstanden på boligen din, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Enova støtter en rekke av tiltakene som energirådgiveren vil anbefale. 

Du kan også få støtte til energirådgivning i din fritidsbolig.


Byggesøknader

Alt for mange opplever problemer når de søker om tillatelse til å bygge.

De opplysningene kommunen behøver for å behandle søknaden mangler rett og slett. Det blir stopp og ingen tillatelse, selv om selve prosjektet kan være greit. I beste fall blir prosjektet sterkt forsinket.

Ofte er det vanskelig å forstå at det manglet noe i søknaden og vedleggene.


Når det gjelder mindre, enkle tiltak på private eiendommer kan som oftest byggherre selv stå for søknaden, mens i mange tilfeller krever kommunene at søknaden er utarbeidet av et kvalifisert foretak. 

Plan- og bygningsloven (pbl) og byggesaksforskriften (SAK10) setter en rekke krav om og til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse.


Skal du bygge nytt, tilbygg eller ombygging som krever søknad til kommunen, og gruer deg til skjemaveldet, så hjelper vi deg gjerne med alle skjemaer som trengs i byggesøknaden. 

Vi foretar da først en gjennomgang av planbestemmelsene i området, besørger nabovarsling, utarbeider gjennomføringsplan, innhenter ansvarsretter, og sender alle nødvendige skjemaer til kommunen.


Prosjektering

Vi kan tilby hjelp med prosjektering av mindre byggeprosjekter, som mindre eneboliger, tilbygg, garasjer, hytter m.m.

Det betyr at vi kan bistå med å utarbeide bl.a. søknadstegninger, arbeidstegninger og situasjonsplan. 

Uavhengig kontroll

Skal du bygge nytt eller utføre søknadspliktig ombygging av våtrom, er det krav til at det blir gjennomført en uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttetthet. 


Saksbehandlingsforskriften (SAK10) angir obligatoriske krav om uavhengig kontroll: 

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.


Trenger du noen til å foreta uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet på ditt byggeprosjekt, hjelper vi deg gjerne med dette.